Index českých podnikových dluhopisů
obchodovaných v České republice
Jak se index počítá?Dluhopisy v indexu

Index sestavili analytici J&T Banky, Index sleduje emise veřejně obchodované na BCPP s objemem nad 200 milionů korun.

Co je dluhopis?

Dluhopis neboli bond je cenný papír vyjadřující závazek vydávající společnosti nebo jiného subjektu (emitenta) vůči věřiteli. Kupec bondů jejich vydavateli půjčuje peníze, ten se na oplátku zavazuje, že bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy při koupi zaplatil. Na rozdíl od akcií dluhopisy zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos a na rozdíl od akcií nepředstavují podíl na jmění firmy.

Základní slovníček