Index českých podnikových dluhopisů
obchodovaných v České republice
Jak se index počítá?Dluhopisy v indexu

Index sestavili analytici J&T Banky, Index sleduje emise veřejně obchodované na BCPP s objemem nad 200 milionů korun.

CSG: Schůze věřitelů nebyla usnášeníschopná, svolána náhradní schůze

Podle oznámení společnosti CzechoSlovak Group (CSG) nebyla schůze držitelů dluhopisu 8,00/2028 konaná v pondělí 5. 2. usnášeníschopná. Společnost tak využila svého práva a svolala náhradní schůzi na 12. 2. v 10:00. U náhradní schůze již nebude vyžadováno kvórum pro usnášeníschopnost. CSG svolala schůzi držitelů dluhopisů s cílem navrhnout změny v emisních podmínkách, které by z dluhopisů učinily zajištěné dluhové instrumenty. Konkrétní aktiva, jimiž by dluhopisy měly být zajištěny, chce firma oznámit do 2Q 2024. Zprávu hodnotíme pro dluhopisy CSG 8,00/2028 neutrálně.

Zpět na přehled zpráv