Index českých podnikových dluhopisů
obchodovaných v České republice
Jak se index počítá?Dluhopisy v indexu

Index sestavili analytici J&T Banky, Index sleduje emise veřejně obchodované na BCPP s objemem nad 200 milionů korun.

J&T Banka: Seznámení s dluhopisem Dr.Max 8,50/28

Základní informace o skupině

GLEBI HOLDINGS PLC (dále jen „ručitel“) je ručitelem emitenta při emisi dluhopisu Dr.Max 8,50/28. GLEBI HOLDINGS PLC je jediným společníkem emitenta. Ručitel je plně vlastněn a ovládán skupinou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, která se zaměřuje kromě zdravotnictví a lékárenství také na finanční služby, development, průmysl a média. Ručitel plně vlastní a ovládá společnost PHARMAX HOLDINGS LIMITED, jež podniká v lékárenství především pod značkou Dr. Max. Ke konci roku 2022 skupina vlastnila 2 728 lékáren v 15 zemích (z toho v 6 zemích pod značkou Dr. Max). V ČR a na Slovensku provozuje 843 lékáren. Lékárny Dr. Max mají v ČR i na Slovensku dominantní postavení s více než 30% tržním podílem (z pohledu kamenných prodejen i online prodejů).

 

Emise dluhopisu a využití prostředků

Emisí dluhopisu je plánováno upsání 2,5 mld. Kč s možností navýšení na 5 mld. Kč. Dluhopis ponese kupón ve výši 8,50 %, jenž bude vyplácen pololetně, a to vždy k 21. 6. a 21. 12. Emitent požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na BCPP. S dluhopisem se pojí finanční záruka vydaná ručitelem.

Financováním bude poskytnuta zápůjčka či úvěr ručiteli, přičemž ručitel může dané prostředky poskytnout akcionářům ručitele ve formě vnitroskupinové zápůjčky nebo úvěru. Primárním účelem financování však zůstává rozvoj podnikatelských aktivit skupiny ručitele.

Emitent má právo na předčasné splacení dluhopisu (tzv. call opce) k 21. 6. 2028, přičemž musí obeznámit vlastníky dluhopisu o takovém úmyslu minimálně 40 dní před příslušným dnem předčasné splatnosti. Emitent je povinen v takovém případě splatit celý objem emise.

 

Shrnutí

Dle stanovených kovenantů lze konstatovat, že ačkoliv se zadlužení Dr. Max jeví dle našeho názoru jako vysoké, při projekci 3 scénářů vývoje poklesu upraveného zisku EBITDA u většiny z nich nedochází k prolomení kovenantů v blízké budoucnosti, jež by způsobily možné předčasné splacení dluhopisů. Dr. Max se v současnosti nachází ve fázi růstu, čemuž odpovídá ono vysoké zadlužení, které lze pozorovat i u podobných společností v odvětví, kde docházelo v historii k dosažení velmi vysokých poměrů zadlužení. Celkově tedy hodnotíme míru zadlužení jako relativně vysokou, ale odpovídající životnímu cyklu společnosti.

Z hlediska upravené marže EBITDA ručitel dosahuje lepších výsledků než většina námi srovnávaných podobných společností v odvětví, díky čemuž je ručitel schopen dosahovat i vyššího provozního zisku. Dle naší projekce 3 scénářů poklesu provozního zisku vyplývá, že i při vyšším poklesu (až -15 %) by byl ručitel schopen pokrýt své celkové úrokové náklady dostatečně. Domníváme se tedy, že je společnost schopna nyní i v brzké budoucnosti dostát svým úrokovým závazkům.

Přestože je nutné brát zřetel na riziko vysokého zadlužení, celkově se domníváme, že je ručitel schopen nyní i v brzké budoucnosti dostát svým závazkům.

 

dr.-max-28.-11.-2023-cz.pdf

Zpět na přehled zpráv