Index českých podnikových dluhopisů
obchodovaných v České republice
Jak se index počítá?Dluhopisy v indexu

Index sestavili analytici J&T Banky, Index sleduje emise veřejně obchodované na BCPP s objemem nad 200 milionů korun.

J&T Banka: Seznámení s dluhopisem JTSEC F. 1 8,25/28

Základní informace o J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC.

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. (dále jen „ručitel“) je ručitelem emitenta při emisi dluhopisu JTSEC F. 1 8,25/28. Ručitel je dceřinou společností skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (dále jen „JTPEG“). JTPEG vlastní 99,9 % akcií ručitele. Hlavní činností ručitele je nabývání vlastnických podílů, investic a aktiv na finančních trzích a v oblasti „private equity,“ zejména jejich nákup, prodej a financování společností v rámci skupiny ručitele. Působení ručitele je především v České republice a na Slovensku. V aktivech ručitele se nachází například: J&T ARCH INVESTMENTS, J&T Investments Pool, ČEZ, a.s., Best Hotel Properties, a.s., Tatry mountain resorst, a.s., J&T Energy Financing a mnohé další.

 

Emise dluhopisu a využití prostředků

Emisí došlo k úpisu dluhopisů v hodnotě 3 mld., tedy plný objem emise. Dluhopis nese kupón ve výši 8,25 %, jenž bude vyplácen na pololetní bázi vždy k 27. 9. a 27. 3. Dluhopisy byly přijaty k obchodování a jsou nyní obchodovatelné na BCPP.

Primárním účelem použití výnosů dluhopisu je poskytnutí úvěru ručiteli, který bude použit na splacení předchozí emise dluhopisu splatné k 16. 10. 2023. K datu emise ručitel nemá konkrétní záměr, jak použije zbylé prostředky, je tedy možné je využít na jiné projekty a financování v rámci skupiny.

Ručitel má právo na předčasné splacení dluhopisu (tzv. call opce) nejdříve k prvnímu výročí emise. Od prvního výročí k druhému je mimořádný výnos 1,5 %, od druhého ke třetímu je 1 % a od třetího ke čtvrtému je 0,5 %. O předčasném splacení musí věřitele obeznámit nejpozději 40 dní před příslušným dnem předčasné splatnosti.

 

Závazky ručitele

Kovenanty pro dluhopis nejsou stanoveny, avšak držitelé dluhopisů vydaných ručitelem mají expozici vůči diverzifikovanému portfoliu při LTV do 65 % (do doby splatnosti daných dluhopisů). Ručitel mimo jiné má povinnost nezřídit zajištění a nezvyšovat významně zadlužení (viz LTV do 65 %). Porušením daných povinností mají věřitelé nárok na předčasné splacení.

 

jtsec-16.-10.-2023-cz.pdf

Zpět na přehled zpráv