Index českých podnikových dluhopisů
obchodovaných v České republice
Jak se index počítá?Dluhopisy v indexu

Index sestavili analytici J&T Banky, Index sleduje emise veřejně obchodované na BCPP s objemem nad 200 milionů korun.

Sazka Group: Kovenanty plněny navzdory nepříznivému prostředí

Restriktivní opatření spojená s pandemií Covid-19, především pak uzavření celé či části distribuční sítě v jednotlivých zemích, se výrazně projevila do hospodaření společnosti. Provozní zisk EBITDA tak ve druhém kvartále tohoto roku propadl o 66 % r/r na 42,6 mil. EUR. Po odstranění restrikcí se však aktivita klientů postupně oživuje a ve většině zemí se již dostala na podobné úrovně jako ve stejném období minulého roku.

Sazka Group zároveň nadále pokračuje ve své dlouhodobé strategii navyšování podílu ve svých společnostech v Řecku (OPAP) a Rakousku (CASAG) a zároveň se aktivně zajímá o příležitosti na nových trzích (nyní provozování loterie v UK). To s sebou přináší další nároky na financování.

I přes zmíněné nepříznivé podmínky na trhu a akvizice podílů ve společnostech se zadlužení drží výrazně pod limity stanovenými kovenanty vydaných dluhopisů. Poměr čistého dluhu k EBITDA (posledních 12 měsíců) byl ke konci června na pro-rata bázi (podle ekonomických podílů) na úrovni 3,2x, stejně jako na konsolidované bázi. Maximální limit kovenantů je pak stanoven na 4,7x (pro-rata) u korunové emise 5,2%/2024, respektive 4,0x (na upravené konsolidované bázi) u eurové emise 4,0 %/2022. S nárůstem podílu a plnou konsolidací rakouské CASAG od 3Q20 pak poměr zadlužení dále výrazně poklesne vzhledem k vysoké čisté hotovosti této společnosti. Při započítání CASAG by zadlužení na konsolidované bázi (pro-forma) bylo ke konci června na úrovni přibližně 2,75.

I přes výrazné dopady pandemie na hospodaření tak v současné době nevidíme výraznější rizika z pohledu plnění závazků vyplývajících z emitovaných dluhopisů. Z dlouhodobého pohledu vidíme riziko hlavně v případném uzavření pobočkové sítě podobně jak tomu bylo na jaře, což by vedlo k dalšímu poklesu EBITDA a růstu relativního zadlužení. Nicméně úplné uzavření obchodů a pobočkové sítě vidíme v současné době jako nepravděpodobné.

 

sazka-group-200922-cz.pdf

Zpět na přehled zpráv